• Zadzwo?: 32 42 33 801 | Email : zdrowie.cl@wp.pl

Brak produktów w koszyku

Materac przeciwodle?ynowy AR-920

Stosuje si? go bezpo?rednio natypowy materac znajduj?cy si? na??ku chorego, anast?pnie przykrywa prze?cierad?em. Dwie niezale?ne sekcje materaca nape?niane s? naprzemiennie przezspecjaln? pomp?. Dzi?ki takiej naprzemiennej pracy zestawu (materac + pompa) poszczeglne obszary cia?a pacjenta niestykaj? si? zpod?o?em wsposb ci?g?y d?u?ej ni? przezkilka minut. Ci?nienie powietrza wmateracu dostosowywane jest (zwi?kszane lub zmniejszane) wzale?no?ci odwagi pacjenta.

Opis

Ogromn? zalet? pompy ARmedical jest jejminimalny poziom ha?asu. Bez wzgl?du na obci??enie pompa pracuje bezszelestnie.

Dodatkowym atutem zestawu (pompa + materac) jest bezawaryjno??. Wopakowaniu znajduj? si? zestaw naprawczy (?atki + klej) stosowanych wprzypadku przeci?cia podk?adu ostrym narz?dziem.

Zalecany dla pacjentw ob?o?enie chorych wcelu zapobiegania odle?ynom orazleczeniu odle?yn ju? istniej?cych.

Dane techniczne:

  • pompa zp?ynn? regulacj? ci?nienia
  • wymiary ponapompowaniu: 200cm x 90cm x 7 cm (plus dwie specjalne wypustki s?u??ce dopod?o?enia podmaterac znajduj?cy si? na??ku)
  • ci?nienie robocze kompresora: 40 do100mmHg (p?ynna regulacja)
  • czas pe?nego cyklu: 6 minut
  • specjalne haki s?u??ce dozawieszenia pompy na??ku

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Materac przeciwodle?ynowy AR-920”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *