• Zadzwo?: 32 42 33 801 | Email : zdrowie.cl@wp.pl

Brak produktów w koszyku

Wyświetlanie 1–16 z 80 wyników

Balkonik 3-ko?owy AR-004

Balkonik jest sprz?tem pomocniczo-rehabilitacyjnym przeznaczonym dla osb niepe?nosprawnych zeschorzeniem narz?du ruchu, zproblemami pionizacji lub maj?cych problem zutrzymaniem rwnowagi wczasie chodzenia. Wykorzystywany jest rwnie? dla utrzymania rwnowagi wczasie nauki chodzenia poprzebytej chorobie lub urazie.

Balkonik aluminiowy 3-funkcyjny AR-008

Balkonik jest sprz?tem pomocniczo-rehabilitacyjnym przeznaczonym dla osb niepe?nosprawnych zeschorzeniem narz?du ruchu, zproblemami pionizacji lub maj?cych problem zutrzymaniem rwnowagi wczasie chodzenia. Wykorzystywany jest rwnie? dla utrzymania rwnowagi wczasie nauki chodzenia poprzebytej chorobie lub urazie.

Gorset stabilizuj?cy l?d?wiowo-krzy?owy PT0236

Gorset stabilizuj?cy l?d?wiowo-krzy?owy 26/2 to wyrb medyczny wielokrotnego u?ytku przeznaczony do wspomagania procesu leczenia oraz rehabilitacji zgodnie ze wskazaniami.

Krzes?o toaletowe sk?adane AR-101

Krzes?o toaletowe przeznaczone jest dla osb niepe?nosprawnych zeschorzeniami narz?dw ruchu, osb starszych jak rwnie? osb ktre maj? problem zkorzystaniem zestandardowej muszli klozetowej. U?atwia ipomaga podczas codziennych czynno?ci toaletowych. Krzes?o toaletowe mo?e by? wykorzystywane rwnie? jako por?cze u?atwiaj?ce wstawanie zestandardowej muszli klozetowej.

Kula inwalidzka ADVANCE

Pierwsza na ?wiecie kula wykonana w technologii bi-materia?owej, korpus polipropylenowy z na?o?on? w procesie technologicznym warstw? elastomeru, zapewnia niespotykany komfort u?ytkowania.
Wszystkie nasze kule wyposa?one s? w wysokiej jako?ci przegubow? nasadk? gumow? PIVOFLEX.

Dost?pna w kolorze: niebieskim, zielonym, turkusowym.

Kula inwalidzka EVOLUTION

Anatomiczny uchwyt oraz najlepszy dobr k?ta i powierzchni podparcia ?okciowego zapewniaj? wysokie bezpiecze?stwo i komfort podczas codziennego poruszania si?. Jedyna tak szeroka gama kolorystyczna na rynku.
Wszystkie nasze kule wyposa?one s? w wysokiej jako?ci przegubow? nasadk? gumow? PIVOFLEX.

Kula inwalidzka FUN

Anatomiczny uchwyt oraz najlepszy dobr k?ta i powierzchni podparcia ?okciowego zapewniaj? wysokie bezpiecze?stwo i komfort podczas codziennego poruszania si?. Jedyna tak szeroka gama kolorystyczna na rynku.
Wszystkie nasze kule wyposa?one s? w wysokiej jako?ci przegubow? nasadk? gumow? PIVOFLEX.

Dost?pna w kolorze czerwonym, zielonym, turkusowym.

Kula inwalidzka PROGRESS II

Kula ?okciowa z podwjn? regulacj?. Regulacja odleg?o?ci pomi?dzy r?koje?ci? a podparciem przedramienia w zakresie od 18 do 25cm.

Progress 2 – z uchwytem zamkni?tym, uchylnym.
Wszystkie nasze kule wyposa?one s? w wysokiej jako?ci przegubow? nasadk? gumow? PIVOFLEX.

Kula inwalidzka TIKI

Kula ?okciowa z podwjn? regulacj? dla dzieci i nastolatkw.
Najmocniejsza kula dzieci?ca na rynku – testowana i certyfikowana dla obci??enia do 100 kg.

Dost?pna w dwch wersjach kolorystycznych.

?awka do wanny wg??bna

Zapewnia stabilne siedzisko podczas k?pieli w standardowej wannie. ?aweczka wg??bna pozwala usi??? pod tafl? wody u?atwiaj?c siadanie i wstawanie w wannie. Przeznaczona jest dla osb starszych oraz osb o ograniczonej mo?liwo?ci ruchowej (czasowej lub trwa?ej) spowodowanej, np. wylewem, udarem, wypadkiem komunikacyjnym, ?amliwo?ci? ko?ci, urazami ko?czyn, bioder czy te? przebyt? operacj?.

?awka do wanny z obrotowym siedziskiem

Zapewnia stabilne siedzisko podczas k?pieli w standardowej wannie. ?aweczka na wann? pozwala usi???nadtafl? wody u?atwiaj?c siadanie i wstawanie znad wanny. Wygodny uchwyt pozwala zachowa? stabilizacj? podczas nachylania si? nad wann?, a obrotowe siedzisko u?atwia przekr?cenie si? przy siadaniu i schodzeniu z niej. Przeznaczona jest dla osb starszych oraz osb o ograniczonej mo?liwo?ci ruchowej (czasowej lub trwa?ej) spowodowanej, np. wylewem, udarem, wypadkiem komunikacyjnym, ?amliwo?ci? ko?ci, urazami ko?czyn, bioder czy te? przebyt? operacj?.

??ko Elbur PB 326

??ko rehabilitacyjne ELBUR PB 326 to model, w ktrym zmiana wysoko?ci realizowana jest przez teleskopowy ruch stela?y frontowych. Dzi?ki swoim drewnianym elementom w kolorze buku oraz cz??ciom metalowym malowanym proszkowo w kolorze srebrnym, to wysokiej jako?ci ??ko harmonijnie wsp?gra z ka?dym otoczeniem. Konstrukcja ??ka charakteryzuje si? du?? stabilno?ci?, wysok? estetyk? i jako?ci? wykonania oraz ?atwo?ci? dezynfekcji, monta?u i transportu.

??ko Elbur PB 331

Model ??ka rehabilitacyjnego ELBUR PB 331 to sprawdzone rozwi?zanie stosowane z powodzeniem w wielu placwkach opieki d?ugoterminowej oraz ?rodowisku domowym. Ze wzgl?du na zabudowane drewniane panele frontowe oraz harmonijnie dopasowan? kolorystyk? cz??ci metalowych, model ten znakomicie komponuje si? z ka?dym otoczeniem. Powierzchnia le?a standardowo wype?niona jest listwami spr??ynuj?cymi z mo?liwo?ci? regulacji ich twardo?ci w segmencie siedziska. Komfortowe sterowanie ??ka realizowane jest za pomoc? pilota, dzi?ki czemu pacjent mo?e samodzielnie dostosowa? dogodn? dla siebie pozycj? bez wzywania opiekuna. Zastosowany system elektrycznego sterowania umo?liwia regulacj? wysoko?ci ??ka oraz nachylenia poszczeglnych segmentw ??ka.

??ko TWIST

??ko rehabilitacyjne TWIST to jedne z nielicznych na rynku ??ek z funkcj? fotela. Dzi?ki wbudowanemu silnikowi elektrycznemu, za pomoc? jednego przycisku jeste?my w stanie zamieni? ??ko w wygodny fotel rehabilitacyjny. Wszystko niemal bezg?o?nie, bezpiecznie i bez konieczno?ci u?ywania si?y.

Majtki ch?onne Seni Active Classic

Seni Active Classic to oddychaj?ce majtki ch?onne stosowane zamiast zwyk?ej bielizny. Stworzone zosta?y z my?l? o osobach aktywnych ze ?rednim nietrzymaniem moczu. Gwarantuj? dyskrecj? i du?y komfort u?ytkowania. Zapewniaj? wysokie poczucie sucho?ci, zapobiegaj? podra?nieniom i odparzeniom.

Majtki ch?onne Seni Active Normal

Majtki ch?onne Seni Active Normalto oddychaj?cy wyrb stosowany zamiast zwyk?ej bielizny. Stworzone zosta?y z my?l? o osobach aktywnych ze ?rednimnietrzymaniem moczu. Gwarantuj? dyskrecj? i du?y komfort u?ytkowania. Zapewniaj? wysokie poczucie sucho?ci.