• Zadzwo?: 32 42 33 801 | Email : zdrowie.cl@wp.pl

Brak produktów w koszyku

Podno?nik sufitowy HeliQ

HeliQto sufitowy podno?nik dla niepe?nosprawnychpozwalaj?cy na transport podopiecznego po prowadnicach torowiska w obr?bie jednego pomieszczenia lub kilku je?li prowadnice s? ze sob? po??czone w sposb ci?g?y bez przerw na np.: drzwi. Osob? mo?na podnie?? z wzka inwalidzkiego, ??ka, wanny, prysznica oraz z pod?ogi. W zale?no?ci od zastosowanej kamizelki (np. z seriiLeviKam) u?ytkownika mo?na przemieszcza? w pozycji siedz?cej, stoj?cej lub le??cej.Ka?dy zestaw z podno?nikiem sufitowym zawiera kamizelk? LeviKam gratis.Dodatkowo urz?dzenie mo?e by? przydatne podczas nauki chodzenia oraz przy rehabilitacji ruchowej.

Kategoria:

Opis

Podno?nik sufitowy HeliQ dla osb niepe?nosprawnych charakteryzuje si? wsp?czesnym, dyskretnym wygl?dem, ktry ?atwo wpasuje si? w ka?de otoczenie. Jego ma?e gabaryty pozwalaj? na zastosowanie zarwno w o?rodkach rehabilitacyjnych, jak i w domach.

Sta?a pr?dko?? niezale?nie od wagi pacjenta oraz delikatny pocz?tek i koniec podnoszenia, sprawiaj?, ?e u?ytkowanie HeliQ jest przyjemnym do?wiadczeniem. Firma Human Care oferuje dwie pr?dko?ci podnoszenia, du?? pojemno?? baterii oraz wygodne ?adowanie. Podno?nik mo?e by? tak?e wyposa?ony we wspomaganie ruchu oraz system sta?ego ?adowania. Bardzo ma?a masa podno?nika HeliQ sprawia, ?e jest on ?atwy w monta?u i serwisowaniu.

HeliQ posiada mo?liwo?? zapami?tywania danych dotycz?cych u?ycia. Dzi?ki tym informacjom, specjalnej aplikacji i komputerowi lub tabletowi, mo?na dowiedzie? si? wi?cej na temat u?ytkowania oraz stanu Twojego podno?nika. Szczeg?owe informacje mog? by? wy?wietlane bezpo?rednio w aplikacji lub eksportowane do innego urz?dzenia w celu dodatkowej analizy.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Podno?nik sufitowy HeliQ”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *