• Zadzwo?: 32 42 33 801 | Email : zdrowie.cl@wp.pl

Brak produktów w koszyku

Podno?nik ?cienny Q140

Podno?nik transportowo-k?pielowy LeviCare Q140jest doskona?ym rozwi?zaniem stosowanym w opiece nad osobami starszymi i osobami z niepe?nosprawno?ciami. U?atwia i umo?liwia wiele czynno?ci np. k?piel w wannie, zmian? po?cieli lub przesadzanie z ??ka na wzek. Dzi?ki swoim niewielkim gabarytom i mo?liwo?ci regulacji d?ugo?ci ramienia, znajdzie zastosowanie zarwno w du?ych jak i w bardzo ma?ych, trudno dost?pnych pomieszczeniach, w ktrychpodno?nik jezdnynie ma mo?liwo?ci manewru. Dzi?ki prostej zasadzie dzia?ania nie anga?uje do obs?ugi wi?cej ni? jednego opiekuna, odci??aj?c go i dbaj?c o jego w?asne zdrowie.

Kategoria:

Opis

Podno?nik transportowo-k?pielowy LeviCare Q140jest doskona?ym rozwi?zaniem stosowanym w opiece nad osobami starszymi i osobami z niepe?nosprawno?ciami. U?atwia i umo?liwia wiele czynno?ci np. k?piel w wannie, zmian? po?cieli lub przesadzanie z ??ka na wzek. Dzi?ki swoim niewielkim gabarytom i mo?liwo?ci regulacji d?ugo?ci ramienia, znajdzie zastosowanie zarwno w du?ych jak i w bardzo ma?ych, trudno dost?pnych pomieszczeniach, w ktrychpodno?nik jezdnynie ma mo?liwo?ci manewru. Dzi?ki prostej zasadzie dzia?ania nie anga?uje do obs?ugi wi?cej ni? jednego opiekuna, odci??aj?c go i dbaj?c o jego w?asne zdrowie.

Podno?nik ?ciennydzi?ki wysokiej klasie szczelno?ci mo?e bezpiecznie pracowa? w pomieszczeniach sanitarnych, gdzie sprawdzi si? przy przenoszeniu osoby z wzka do wanny, pod prysznic lub na toalet?.Podno?nik dla osb z niepe?nosprawno?ci?LeviCare Q140 ?atwo dopasowa? do miejsca u?ytkowania dzi?ki regulowanej d?ugo?ci ramienia. Podnoszenie odbywa si? za pomoc? elektrycznego si?ownika sterowanego pilotem.

Dzi?ki b?yskawicznemu demonta?owi i stosunkowo ma?ej masie urz?dzenie nadaje si? do u?ytku w wielu pomieszczeniach.

Warto mie? na uwadze, ?e zakup podno?nika ?ciennego LeviCare Q140 mo?na realizowa? w oparciu odofinansowanie ze ?rodkw PFRONna likwidacj? barier architektonicznych b?d? technicznych.

Cechy produktu:

  • regulacja d?ugo?ci ramienia
  • r?ne mo?liwo?ci monta?owe w zale?no?ci od warunkw architektonicznych pomieszczenia
  • mo?liwo?? dopasowania podno?nika w ka?dym, nawet ma?ym, pomieszczeniu
  • ud?wig do 140 kg oraz obrt 180 stopni
  • najl?ejszy podno?nik ?cienny na rynku
  • mo?liwo?? przenoszenia podno?nika mi?dzy podstawami zamontowanymi w r?nych pomieszczeniach
  • minimalna ingerencja w struktur? budynku
  • nie wymaga remontw i przerbek pomieszcze?
  • zasilany sieciowo lub akumulatorowo
  • posiada specjalne zabezpieczenie przed wysuni?ciem z podstawy

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Podno?nik ?cienny Q140”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *