• Zadzwo?: 32 42 33 801 | Email : zdrowie.cl@wp.pl

Brak produktów w koszyku

Wyświetlanie wszystkich wyników: 8

Wzek inwalidzki CRUISER 1

Standardowy uniwersalny wzek inwalidzki do codziennego u?ytkowania w domu i na spacerze. Przeznaczony dla osb z dysfunkcj? narz?dw ruchu.Wysoka jako??, wytrzyma?a konstrukcja i funkcjonalno?? zastosowanych rozwi?za? sprawiaj?, ?e b?dziesz mg? korzysta? z wzka przez d?ugie lata.

Wzek inwalidzki D200

Wzek zrobiony jest z aluminium . D200 Zosta? zaprojektowany tak aby gwarantowa? maksymaln? wytrzyma?o??, du?y komfort oraz optymaln? ilo?? parametrw ustawianych pod potrzeby u?ytkownikw w swojej klasie. Wzek posiada ko?a tylne wypinane na szybkoz??czki , wyci?gane podn?ki , wyci?gane i odchylane pod?okietniki za oparcie. A wszystko po to aby po z?o?eniu zajmowa? jak najmniej miejsca i mo?na go by?o przewozi? na tylnym siedzeniu auta. O? ko?a tylnego osadzona w bloku aluminiowym , ktry umo?liwia zmian? ?rodka ci??ko?ci i np. dopasowa? dla osoby po amputacji ko?czyn.

Wzek inwalidzki D200B69

D200B69to podwy?szony standard wzka D200. Standardowo wyposa?ony w opcje , ktre podwy?szaj? komfort i u?ytkowanie wzka.

  • ?amane oparcie B69,
  • hamulec dla osoby towarzysz?cej B75,
  • regulowany na wysoko?? pod?okietnik B05,
  • k?ko przeciw-wywrotne B78,
  • pas zabezpieczaj?cy z klamr? Autolock,
  • poduszka siedziska B23 w pokrowcu AirFlow.

Wzek inwalidzki ELEGANT

Wzek inwalidzki Elegant jest nowoczesnym wzkiem stalowym wykonanym przy zastosowaniu zaawansowanych technologii. Dzi?ki niskiej wadze, zastosowaniu krzy?akowej konstrukcji bez trudu mo?na go sk?ada? i przewozi? w samochodzie. Mi?kkie nylonowe siedzisko i oparcie oraz zapinana dodatkowa mi?kka, oddychaj?ca tapicerka siatkowa Mesh gwarantuj?ca niezwyk?y komfort u?ytkowania. Tapicerka siatkowa o unikalnym designie, w trzech kolorach do wyboru. Mo?liwo?? odpinania osobno zarwno siedziska jak rwnie? oparcia umo?liwia utrzymanie wzka w nale?ytym stanie higienicznym.

Wzek inwalidzki ERGONOMIC

Wzek inwalidzki Ergonomic jest ultralekkim wzkiem aluminiowym wykonanym przy zastosowaniu zaawansowanych technologii. Dzi?ki bardzo niskiej wadze, zastosowaniu krzy?akowej konstrukcji oraz ?amanemu oparciu bez trudu mo?na go sk?ada? i przewozi? w samochodzie. Dodatkowym u?atwieniem jest zastosowanie w tylnych ko?ach szybkoz??czek, systemu do szybkiego ich demonta?u (za pomoc? jednego przycisku). Unikaln? cech? wzka s? 2 tapicerki w standardzie. W pierwszej zastosowano specjalny anty-bakteryjny, zmywalny oraz zdejmowany materia? na siedzisku i oparciu, ktry jest niezwykle praktyczny w codziennym u?ytkowaniu, szczeglnie dla osb z problemami nietrzymania moczu. W zestawie znajduje si? dodatkowa mi?kka, oddychaj?ca tapicerka siatkowa Mesh gwarantuj?ca niezwyk?y komfort u?ytkowania. Mo?liwo?? odpinania osobno zarwno siedziska jak rwnie? oparcia umo?liwia utrzymanie wzka w nale?ytym stanie higienicznym. Dzi?ki wyposa?eniu i bardzo solidnemu standardowi wykonania, wzek b?dzie niezwykle praktyczny i pomocny w ?yciu codziennym osoby niepe?nosprawnej lub osoby maj?cej problem z narz?dem ruchu.

Wzek inwalidzki REGULAR

Wzek inwalidzki Regular jest nowoczesnym wzkiem stalowym wykonanym przy zastosowaniu zaawansowanych technologii. Dzi?ki niskiej wadze, zastosowaniu krzy?akowej konstrukcji bez trudu mo?na go sk?ada? i przewozi? w samochodzie. Mi?kkie nylonowe siedzisko jak rwnie? oparcie gwarantuj? zarwno komfort u?ytkowana jak rwnie? mo?liwo?? utrzymania wzka w nale?ytym stanie higienicznym.

Wzek inwalidzki specjalny V300 30 Comfort

V300 30 KOMFORT to nowoczesny wzek ze stabilizacj? g?owy i plecw wykonany z wysokiej jako?ci aluminium.. Konstrukcja wzka gwarantuje olbrzymie mo?liwo?ci adaptacyjne dla u?ytkownika..Dzi?ki tapicerce typuContour-Softsprz?t oferuje komfort osobie siedz?cej na najwy?szym poziomie. G??bokie wyprofilowania boczne oparcia doskonale stabilizuj? tu?w. Wyprofilowania siedziska zabezpieczaj? miednic? przed wychyleniami. Zag?wek typuORTHOdoskonale podpiera i stabilizuje g?ow?. Wzek dedykowany dla osb z niestabilnym tu?owiem , szczeglnie dla pacjentw z parali?em lub niedow?adem czteroko?czynowym, trzyko?czynowym, dla osb po udarach oraz z SM.

Wzek toaletowy 139

Wzek toaletowy z pojemnikiem sanitarnym na czterech ko?ach. Wyposa?ony w ?ci?gane podn?ki i odchylane pod?okietniki oraz poduszk? do siedzenia. Konstrukcja umo?liwia naje?d?anie na sedes.