• Zadzwo?: 32 42 33 801 | Email : zdrowie.cl@wp.pl

Brak produktów w koszyku

Podno?nik jezdny LeviCare J130

Solidny podno?nik jezdny LeviCare J130z elektrycznym systemem podnosz?cyms?u??cydo podnoszenia, transportu i przesadzania pacjentw z r?nego rodzaju schorzeniami izaburzeniami w poruszaniu si?.

Podno?nik LeviCare dzi?ki wysokiej jako?ci i doskona?ej funkcjonalno?ci stanowi nieocenion? pomoc w codziennej piel?gnacji pacjentw a solidna konstrukcja jest gwarancj? bezpiecze?stwa dla chorych jak i opiekunw.Podno?nik ten u?atwi przemieszczanie si?, zwi?kszy niezale?no?? i podniesie komfort?ycia u?ytkownika.

Kategoria:

Opis

Podno?nik jezdny LeviCare wyr?nia si? nast?puj?cymi cechami:

 • elektryczna mo?liwo?? podnoszenia/opuszczania
 • mo?liwo?? szybkiego monta?u/demonta?u urz?dzenia
 • zasilanie 24 V
 • regulowany rozstaw ng podstawy (opcjonalnie elektryczny przy pomocy pilota)
 • dolny zakres ramienia umo?liwia podnoszenie u?ytkownika z pod?ogi / dna wanny
 • uniwersalno?? zastosowania, dzi?ki modu?owej budowie
 • kompatybilno?? urz?dzenia z pozosta?ymi produktami firmy LeviCare
 • zmniejszona wysoko?? p?z umo?liwiaj?ca dotarcie podno?nika w przestrze? o niewielkich wymiarach
 • wymienne rami?
 • opcja rozk?adania urz?dzenia na 3 cz??ci
 • wymienne akumulatory

Podno?nik jezdny LeviCare dost?pny jest w wersjach: J130, J160 oraz J190, ktre definiuj? maksymalny ci??ar u?ytkownika, odpowiednio 130 kg, 160 kg i 190 kg.

Warto mie? na uwadze, ?e zakup podno?nika LeviCare mo?na realizowa? w oparciu o dofinansowanie ze ?rodkw PFRON na likwidacj? barier architektonicznych b?d? technicznych.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Podno?nik jezdny LeviCare J130”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *