• Zadzwo?: 32 42 33 801 | Email : zdrowie.cl@wp.pl

Brak produktów w koszyku

Wyświetlanie 1–16 z 18 wyników

Myjki z ?elem myj?cym Begobano

Myjki z ?elem myj?cym przeznaczone dla osb starszych, wymagaj?cych higieny w warunkach lecznictwa szpitalnego lub opieki domowej czy instytucjonalnej. Poprzez odpowiedni sk?ad ?elu oraz badania producent, firma Jalsosa, gwarantuje bezpiecze?stwo dermatologiczne dla u?ytkownikw.

Seni Care balsam regeneruj?cy

Balsam do cia?a Seni Care polecany do codziennej piel?gnacji suchej skry w szczeglno?ci u osb na d?u?ej unieruchomionych. Redukuje ?uszczenie i odpowiednionat?uszcza skr?. Wzmacnia barier? hydrolipidow?. Produkt jest wega?ski – nie zawiera ?adnych sk?adnikw pochodzenia zwierz?cego.

Seni Care chusteczki nas?czane Maxi XXXL

Nas?czone chusteczki Seni Care XXXL Maxipolecane do oczyszczania skry bez u?ycia wody. Bardzo du?y rozmiar pozwala na dok?adne oczyszczanie nawet du?ych powierzchni cia?a. Od?ywiaj? i skutecznie nawil?aj?. ?agodz? podra?nienia, a tak?e wspomagaj? ochron? skry.

Seni Care chusteczki nas?czane XXL

Chusteczki nas?czane Seni Careumo?liwiaj? szybkie i ?atwe oczyszczanie cia?a doros?ego, tak?e w okolicach intymnych. Dzi?ki sk?adnikom aktywnym minimalizuj? ryzyko wyst?pienia podra?nie?. Niezb?dne przy opiece nad osob? starsz?, chor? czy z niepe?nosprawno?ciami.

Seni Care emulsja nawil?aj?ca

Emulsja Seni Carepolecana do piel?gnacji wysuszonej skry. Odpowiednio nawil?a i zmi?kcza skr?. Wzmacnia barier? hydrolipidow?. Utrzymuje odpowiedni poziom pH oraz nawodnienie naskrka zmniejszaj?c jego szorstko??.

Seni Care krem do suchej zrogowacia?ej skry

Krem z 10% mocznikiem Seni Carepolecany jest do regeneracji wysuszonych i zrogowacia?ych miejsc takich jak kolana czy ?okcie.Zmi?kcza i od?ywia skr?. Utrzymuje odpowiednipoziom pH oraz nawodnienie naskrka zmniejszaj?c jego szorstko??. Bezzapachowy.

Seni Care krem myj?cy 3w1

Krem myj?cy 3w1 Seni Carepolecany jest do codziennego oczyszczania suchej skry bez u?ycia wody. Od?ywia, nawil?a, zmi?kcza i regeneruje zrogowacia?y naskrek. Utrzymuje odpowiedni poziom pH. Eliminuje nieprzyjemne zapachy. Produkt wega?ski.

Seni Care krem ochronny z arginin?

Krem ochronny z arginin?to preparat przeznaczony do piel?gnacji i ochrony skry w miejscach nara?onych na powstawanie odparze? i odle?yn. Bogaty w sk?adniki aktywne kremwspiera regeneracj? naskrka. Niezb?dny przy opiece nad osob? starsz?, chor? czy z niepe?nosprawno?ciami. Bezzapachowy.

Seni Care krem ochronny z tlenkiem cynku

Krem ochronny z tlenkiem cynkuprzeznaczony do piel?gnacji i ochrony skry w miejscach nara?onych na powstawanie odparze? i odle?yn. Wspomaga regeneracj? naskrka i chroni przed dzia?aniem substancji dra?ni?cych. Niezb?dny przy opiece nad osob? starsz?, chor?, czy z niepe?nosprawno?ciami.

Seni Care kremowy ?el do mycia cia?a

?el do mycia cia?a Seni Carepolecany jest do codziennej piel?gnacji suchej skry. Zmi?kcza, wyg?adza, nawil?a i od?ywia skr?. Pozostawia skr? przyjemn? i mi?kk? w dotyku.

Seni Care myjki higieniczne niepodfoliowane

Myjki higienicznez niepodfoliowanej w?kniny polecane s? zw?aszcza do oczyszczania skry podopiecznego preparatami wymagaj?cymi u?ycia wody. Dzi?ki mi?kkiej strukturze nie powoduj? dyskomfortu u osoby chorej. Niezb?dne przy opiece nad osob? starsz?, chor? czy z niepe?nosprawno?ciami.

Seni Care olejek piel?gnacyjny

Olejek Seni Carepolecany do piel?gnacji i masa?u skry osb chorych i unieruchomionych.Stymuluje gojenie si? ran i odbudowuje uszkodzony naskrek. Od?ywia i nat?uszcza.

Seni Care pianka do cia?a myj?co-piel?gnuj?ca

Pianka do cia?a Seni Careto preparat do delikatnego oczyszczania cia?a bez u?ycia wody. Jednocze?nie myje i piel?gnuj? such? skr?, ?agodzi podra?nienia. Przyjazna formu?a sprawia, i? jest to produkt niezb?dny przy opiece nad osob? starsz?, le??ca b?d? z niepe?nosprawno?ciami.

Seni Care szampon nawil?aj?cy

Szampon do mycia w?osw i g?owy Seni Carepolecany nawet do codziennego u?ytku. ?atwy w sp?ukiwaniu, dzi?ki czemu jest odpowiedni dla osb le??cych. Od?ywia, nawil?a i wzmacnia barier? hydrolipidow? skry g?owy. Utrzymuje odpowiedni poziom pH.

Seni Care szampon w piance

Szampon w piance Seni Careto preparat przeznaczony do delikatnego mycia w?osw bez u?ycia wody. Dzi?ki biokompleksowi lnianemu od?ywia skr? g?owy i wzmacnia jej barier? hydrolipidow?. To produkt niezb?dny przy opiece nad osob? starsz?, z niepe?nosprawno?ciami b?d? unieruchomion?. Produkt wega?ski.

Seni Care ?el aktywizuj?cy

?elaktywizuj?cy Seni Carepolecany jest do codziennego stosowania u osb nara?onych na powstanie odparze? lub odle?yn. Pobudza, od?wie?a i uelastycznia zwiotcza?? skr?.