• Zadzwo?: 32 42 33 801 | Email : zdrowie.cl@wp.pl

Brak produktów w koszyku

Wyświetlanie wszystkich wyników: 5

Gorset stabilizuj?cy l?d?wiowo-krzy?owy PT0236

Gorset stabilizuj?cy l?d?wiowo-krzy?owy 26/2 to wyrb medyczny wielokrotnego u?ytku przeznaczony do wspomagania procesu leczenia oraz rehabilitacji zgodnie ze wskazaniami.

Pas brzuszny P-13

Wykonany z przewiewnej bawe?nianej gumy ortopedycznej. Wysoko?? pasa 24 cm. Pozwala na swobodne oddychanie skry. Podtrzymuje skr? i organy wewn?trzne po zabiegach operacyjnych a tak?e bezpo?rednio po urazach nie wymagaj?cych interwencji chirurgicznej. Skutecznie redukuje zm?czenie i bl. Po porodach operacyjnych umo?liwia swobodne poruszanie si? i zmniejsza ryzyko wyst?pienia przepukliny pooperacyjnej. Zalecany bezpo?rednio po okresie ci??owym.

Pas l?d?wiowo-krzy?owy Cross P-08

Wykonany z przewiewnej bawe?nianej gumy ortopedycznej. Wysoko?? pasa 27 cm. Pozwala na swobodne oddychanie skry. Anatomiczny system usztywnie? optymalnie usztywnia odcinek l?d?wiowo krzy?owy kr?gos?upa. Pomaga w zmniejszeniu blw zwi?zanych z obrz?kami i zdr?twieniami oraz przem?czeniu mi??ni. System ta?m zapinaj?cych umo?liwia dopasowanie si?y docisku do indywidualnych potrzeb.

Przeznaczony jest do stabilizacji oraz unieruchomienia kr?gos?upa l?d?wiowo-krzy?owego przy zespo?ach blowych spowodowanych zmianami zniekszta?caj?cymi lub zwyrodnieniowymi, w przypadkach wzmo?onego napi?cia mi??niowego spowodowanego dyskopati? l?d?wiow?, zmianach kostnych i mi??niowych u osb w starszym wieku lub os?abionych d?ugotrwa?ymi wyniszczaj?cymi chorobami

Pas l?d?wiowo-krzy?owy P-02

Wykonany z przewiewnej bawe?nianej gumy ortopedycznej. Wysoko?? pasa 27 cm. Pozwala na swobodne oddychanie skry. Anatomiczny system usztywnie? optymalnie usztywnia odcinek l?d?wiowo krzy?owy kr?gos?upa. Pomaga w zmniejszeniu blw zwi?zanych z obrz?kami i zdr?twieniami oraz przem?czeniu mi??ni. System ta?m zapinaj?cych umo?liwia dopasowanie si?y docisku do indywidualnych potrzeb.

Przeznaczony jest do stabilizacji oraz unieruchomienia kr?gos?upa l?d?wiowo-krzy?owego przy zespo?ach blowych spowodowanych zmianami zniekszta?caj?cymi lub zwyrodnieniowymi, w przypadkach wzmo?onego napi?cia mi??niowego spowodowanego dyskopati? l?d?wiow?, zmianach kostnych i mi??niowych u osb w starszym wieku lub os?abionych d?ugotrwa?ymi wyniszczaj?cymi chorobami.

Wysoka sznurwka p?sztywna z podpaszkami P-11

Wykonana z przewiewnej bawe?nianej gumy ortopedycznej. Pozwala na swobodne oddychanie skry. Anatomiczny system usztywnie? optymalnie usztywnia odcinek l?dzwiowo krzy?owy i piersiowy kr?gos?upa. Pomaga w zmniejszeniu blw zwi?zanych z obrz?kami i zdr?twieniami oraz przem?czeniu mi??ni. System ta?m zapinaj?cych umo?liwia dopasowanie si?y docisku do indywidualnych potrzeb.

Przeznaczony jest do stabilizacji oraz unieruchomienia kr?gos?upa l?d?wiowo-krzy?owego przy zespo?ach blowych spowodowanych zmianami zniekszta?caj?cymi lub zwyrodnieniowymi, leczenia z?ama?, przy osteoporozie kr?gos?upa l?d?wiowego, zw??eniu tarczek mi?dzykr?gowych, w przypadkach wzmo?onego napi?cia mi??niowego spowodowanego dyskopati? l?d?wiow?, zmianach kostnych i mi??niowych u osb w starszym wieku lub os?abionych d?ugotrwa?ymi wyniszczaj?cymi chorobami

Sk?ada si? z dwch niezale?nych cz??ci wysokiej sznurwki p?sztywnej oraz cz??ci grzbietowej, co umo?liwia dopasowanie produktu do wzrostu pacjenta.