• Zadzwo?: 32 42 33 801 | Email : zdrowie.cl@wp.pl

Brak produktów w koszyku

Wyświetlanie wszystkich wyników: 15

Krzes?o toaletowe sk?adane AR-101

Krzes?o toaletowe przeznaczone jest dla osb niepe?nosprawnych zeschorzeniami narz?dw ruchu, osb starszych jak rwnie? osb ktre maj? problem zkorzystaniem zestandardowej muszli klozetowej. U?atwia ipomaga podczas codziennych czynno?ci toaletowych. Krzes?o toaletowe mo?e by? wykorzystywane rwnie? jako por?cze u?atwiaj?ce wstawanie zestandardowej muszli klozetowej.

?awka do wanny wg??bna

Zapewnia stabilne siedzisko podczas k?pieli w standardowej wannie. ?aweczka wg??bna pozwala usi??? pod tafl? wody u?atwiaj?c siadanie i wstawanie w wannie. Przeznaczona jest dla osb starszych oraz osb o ograniczonej mo?liwo?ci ruchowej (czasowej lub trwa?ej) spowodowanej, np. wylewem, udarem, wypadkiem komunikacyjnym, ?amliwo?ci? ko?ci, urazami ko?czyn, bioder czy te? przebyt? operacj?.

?awka do wanny z obrotowym siedziskiem

Zapewnia stabilne siedzisko podczas k?pieli w standardowej wannie. ?aweczka na wann? pozwala usi???nadtafl? wody u?atwiaj?c siadanie i wstawanie znad wanny. Wygodny uchwyt pozwala zachowa? stabilizacj? podczas nachylania si? nad wann?, a obrotowe siedzisko u?atwia przekr?cenie si? przy siadaniu i schodzeniu z niej. Przeznaczona jest dla osb starszych oraz osb o ograniczonej mo?liwo?ci ruchowej (czasowej lub trwa?ej) spowodowanej, np. wylewem, udarem, wypadkiem komunikacyjnym, ?amliwo?ci? ko?ci, urazami ko?czyn, bioder czy te? przebyt? operacj?.

Mata antypo?lizgowa

Wk?ad zmniejsza niebezpiecze?stwo po?lizgni?cia si? w wannie. Od spodu zastosowana jest bardzo du?a ilo?? przyssawek co powoduje dobre przytwierdzenie artyku?u do wanny.

Nak?adka toaletowa

Nak?adka toaletowa przeznaczona jest dla osb niepe?nosprawnych zeschorzeniami narz?dw ruchu, szczeglnie tych ktre maj? problem zwstawaniem isiadaniem. Osb starszych jak rwnie? osb, zartretyzmem, pooperacji biodra, ktre maj? problem zkorzystaniem zmuszli klozetowej standardowej wysoko?ci. U?atwia ipomaga podczas codziennych czynno?ci toaletowych.

Posiada nowoczesny system mocowa?, umo?liwiaj?cy szybkie, ?atwe orazstabilne mocowanie jej natoalecie. Nak?adka wykonana jest zwyprofilowanego tworzywa zpow?ok? ?atw? wczyszczeniu idezynfekcji. Zastosowany standard rozmiarowy umo?liwia dopasowanie jej dowi?kszo?ci toalet. Regulowane zaciski boczne gwarantuj? stabilne umiejscowienie nak?adki naistniej?cej toalecie.

Odpowiedni profil, wci?cie wcz??ci przedniej zapewnia komfort u?ytkowania zarwno kobietom jak im??czyznom. Ergonomiczny kszta?t zapewnia komfort u?ytkowania.

Nak?adka toaletowa z klap?

Nak?adka toaletowa zklap? przeznaczona jest dla osb niepe?nosprawnych zeschorzeniami narz?dw ruchu, szczeglnie tych ktre maj? problem zwstawaniem isiadaniem. Osb starszych jak rwnie? osb, zartretyzmem, pooperacji biodra, ktre maj? problem zkorzystaniem zmuszli klozetowej standardowej wysoko?ci. U?atwia ipomaga podczas codziennych czynno?ci toaletowych.

Posiada nowoczesny system mocowa?, umo?liwiaj?cy szybkie, ?atwe orazstabilne mocowanie jej natoalecie. Nak?adka wykonana jest zwyprofilowanego tworzywa zpow?ok? ?atw? wczyszczeniu idezynfekcji. Zastosowany standard rozmiarowy umo?liwia dopasowanie jej dowi?kszo?ci toalet. Regulowane zaciski boczne gwarantuj? stabilne umiejscowienie nak?adki naistniej?cej toalecie.

Odpowiedni profil, wci?cie wcz??ci przedniej zapewnia komfort u?ytkowania zarwno kobietom jak im??czyznom. Dzi?ki wyposa?eniu wpokryw? istnieje mo?liwo?? zamkni?cia toalety wczasie gdyniejest ona u?ywana. Ergonomiczny kszta?t zapewnia komfort u?ytkowania.

Pneumatyczna miska do mycia g?owy

W przypadku, gdy pacjent nie jest w stanie samodzielnie wsta? z ??ka, pompowana miska do mycia g?owy pomo?e opiekunowi w umyciu w?osw podopiecznego. Konstrukcja produktu pozwala na jego u?o?enie bezpo?rednio pod g?ow? pacjenta i zabezpiecza przed zamoczeniem powierzchni wok? chorego.

Pneumatyczna miska do mycia g?owy z prysznicem

W przypadku, gdy pacjent nie jest w stanie samodzielnie wsta? z ??ka, pompowana miska do mycia g?owy pomo?e opiekunowi w umyciu w?osw podopiecznego. Konstrukcja produktu pozwala na jego u?o?enie bezpo?rednio pod g?ow? pacjenta i zabezpiecza przed zamoczeniem powierzchni wok? chorego.Prysznic pomaga w sp?ukaniu wody pacjentowi po myciu g?owy.

Taboret prysznicowy okr?g?y obrotowy AR-201A

Taboret prysznicowy jako sprz?t pomocniczy przeznaczony jest dla osb niepe?nosprawnych zeschorzeniami narz?dw ruchu, osb starszych jak rwnie? osb, dla ktrychstandardowe korzystanie zwanny lub kabiny prysznicowej stanowi problem. U?atwia ipomaga podczas codziennych czynno?ci toaletowych np.przy umywalce, wwannie lub kabinie prysznicowej.

Taboret prysznicowy okr?g?y AR-201

Taboret prysznicowy jako sprz?t pomocniczy przeznaczony jest dla osb niepe?nosprawnych zeschorzeniami narz?dw ruchu, osb starszych jak rwnie? osb, dla ktrychstandardowe korzystanie zwanny lub kabiny prysznicowej stanowi problem. U?atwia ipomaga podczas codziennych czynno?ci toaletowych np.przy umywalce, wwannie lub kabinie prysznicowej.

Taboret prysznicowy przy?cienny JMC-C 5105

Taboret prysznicowyprzy?ciennyprzeznaczony jest dla osb o obni?onej sprawno?ci ruchowej ktra utrudnia b?d? uniemo?liwia samodzielne wykonywanie codziennych czynno?ci piel?gnacyjnych.

Zastosowanie elementu montowania do ?ciany oraz ng daj?cych dodatkowe podparcie o pod?og? czyni taboret wyj?tkowo stabilnym.

Taboret prysznicowy TGR-R KP 340L

Taboret prysznicowyjest sprz?tem pomocniczym u?atwiaj?cym u?ytkownikowi wykonywanie czynno?ci higienicznych.

Polecany jest osobom o obni?onej sprawno?ci ruchowej, ktra uniemo?liwia b?d? utrudnia samodzielne wykonywanie czynno?ci ?ycia codziennego. Taboret polecany jest do stosowania pod prysznicem, w wannie, ?azience i innych wilgotnych pomieszczeniach, w warunkach domowych i szpitalnych.

Taboret prysznicowy TGR-R KP 355L

Taboret prysznicowyz oparciem i uchwytamiidealnie sprawdzi si? u osb starszych i niepe?nosprawnych, ktre na co dzie? maj? problemy z poruszaniem i uniemo?liwia im to wykonywanie codziennych czynno?ci z porann? toalet?.Taboret prysznicowyposiada uchwyty pokryte materia?em z pianki co sprawdzi si? u osb, ktre maj? problemy z samodzielnym wstawaniem. Dodatkowym atutem jest demontowane oparcie i por?cze oraz regulacja wysoko?ci.

Uchwyt na?cienny

Linia uchwytw na?ciennych o optymalnej ?rednicy 32mm, wykonanych w ca?o?ci z tworzywa sztucznego ABS o wysokiej wytrzyma?o?ci. Na ca?ej powierzchni roboczej rowki antypo?lizgowe dla zapewnienia bezpiecze?stwa chwytu mokr? r?k?.

Wzek toaletowy 139

Wzek toaletowy z pojemnikiem sanitarnym na czterech ko?ach. Wyposa?ony w ?ci?gane podn?ki i odchylane pod?okietniki oraz poduszk? do siedzenia. Konstrukcja umo?liwia naje?d?anie na sedes.