Jeśli masz ubezpieczenie zdrowotne, przysługuje ci refundacja wyrobów medycznych. Są to m.in.: pieluchomajtki, protezy kończyn, ortezy, kule, wózki inwalidzkie, aparaty słuchowe, peruki, cewniki czy materace przeciwodleżynowe.

Poniżej przedstawiamy kroki jakie należy wykonać, aby uzyskać refundację.

Krok 1 Uzyskanie zlecenia -- wizyta u lekarza.

Lekarz nie musi podlegać Wojewódzkiemu Oddziałowi NFZ, w którym realizowane będzie zlecenie, ale musi mieć uprawnienia do wydania takiego zlecenia.

Krok 2 Potwierdzenie zlecenia -- wizyta w Wojewódzkim Oddziale NFZ.

Pacjent lub upoważniona przez niego osoba musi potwierdzić wypisany przez lekarza wniosek zlecenia na zaopatrzenie we właściwym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia.

Krok 3 Realizacja zlecenia -- wizyta u świadczeniodawcy, który ma podpisaną umowę z Wojewódzkim Oddziałem NFZ.

Z tak potwierdzonym wnioskiem Pacjent lub upoważniona przez niego osoba powinna udać się do realizatora zlecenia - świadczeniodawcy: Sklep Medyczny ZDROWIE

Info Comiesięczne zapotrzebowanie w srodki pomocnicze.

Przy comiesięcznym zakupie sprzętu, np. stomijnego, pieluchomajtek przy potwierdzaniu pierwszego zlecenia w danym roku zostanie wydane w Wojewódzkim Oddziale NFZ „Zlecenie na zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie”. W zleceniu tym uprawniony lekarz (najczęściej rodzinny) będzie wpisywał wydane na kolejne miesiące zlecenia, a odbiór sprzętu potwierdzała placówka, w której zlecenie jest realizowane. W tym wypadku tylko raz w roku trzeba udać się do Wojewódzkiego Oddziału NFZ.